menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6
menu 7
menu 8
menu 9
menu 10
k s e n i j a . č e r č e line_redprocesipika1 opis  

OZADJE

Plasti označujejo temeljno strukturo v mojem slikarstvu. Pri plastenju se v slikarstvu soočamo z mnogoterimi realnostmi večplastnega prostora. In prav slika ima potencial združevanja raznorodnih prostorov v istočasnost, v prisotnost. S prikazom procesov uporabljenih v nastanku slike, razgaljam plast v svojem slikarstvu za katero bi lahko rekli, da nevidno ostaja nevidno. Vsekakor se je potrebno soočiti z dejstvom, da je na sami sliki zmeraj viden dejansko zelo majhen del resnice. To kar jo v prapodobi določa je prej stvar latence, kot pa stvar surove vidljivosti.

Izhodiščne ideje procesov, ki jih uporabljam bi lahko enačili z body artom, land artom, videom... Na sliko gledam kot sled, odtisnjen vzrok je proces. In pravzaprav je umaknitev procesa ključna. V nevidni plasti ne pušča praznine, ampak sled prisotnosti, ki se vpisuje v nevidno meso slike.

 

 
proc11 proc12 proc13  
 

 

 

RAZLAGA NEKATERIH PROCESOV UPORABLJENIH V SLIKAH - FOTODOKUMENTACIJA

1. odtis VODE na tkanino sem naredila z zemeljskim kalupom, kot kiparski negativ. Na izbrani lokaciji v naravi sem zgradila bazen - kalup (postopki gradnje bazena so razvidni iz fotografij). Pri tem sem določila obliko bazena zato, ker je neposredno določala risbo na platnu. Ko sem napolnila bazen z vodo in barvo (ta je plavala na površini vode), sem pričela postopek odvzemanja tekočine iz bazena. Tako je neposredno nastajal odtis - sled vode na platnu.

2. v "Rdeči sliki" sem uporabila dva skoraj nevidna postopka. Pri prvem sem čez noč pustila sliko pod dreve-som, tako so se na površino ujeli listje in lubje, ki so padli nanjo. Postopek sem ponovila z lastnim telesom, in sicer tako, da sem na površino spuščala svoje lase. Podobnost obeh procesov se kaže v vertikalnem padanju listja s telesa drevesa in las s človeškega telesa.

3. pisavo kot sled procesa v slikah uporabljam, odkar sem se zavedla njene procesualnosti. Proces oblikovanja lastne pisave poteka že skoraj vse moje življenje, torej od zgodnjega otroštva naprej. S časom je pridobila svojo kaligrafsko značilnost.

Pri soočenju s formatom predstavljajo SLEDI aktiven princip pri percepciji slik - gibanje med mentalnim in fizičnim telesom . Z gibljivostjo dialoga podajam prostor med sliko in mislijo kot vprašanje anatomije lastnega telesa. Slika je v tem primeru forma, ki prenaša občutek te realnosti.

 
proc14
proc15
proc017rjava.jpg